diploma nhoc

Waardevolle diploma's voor professionals

We belonen je inzet, je doorzettingsvermogen en je ambitie met een waardevol diploma. Dat diploma is de beloning voor een geslaagd examen, het bewijs van jouw kennis en vaardigheden én het begin van een levenslang leertraject. Kortom, het is het sluitstuk van jouw professionele en praktijkgerichte opleiding.

Garantie voor succes

Je diploma staat symbool voor de start van je nieuwe professionele carrière en je levenslang leertraject!


Beloning voor een geslaagd examen

Op het einde van je opleiding maak je als student een examen of een praktische eindopdracht. Scoor je meer dan 60%? Proficiat, jij ontvangt een diploma! Is er geen examen op het einde van je opleiding? Dan ontvang je in de plaats een officieel certificaat, getuigschrift of deelnameattest.

Bewijs van jouw kennis en vaardigheden

Het bedrijfsleven waardeert de diploma’s ten zeerste. Ze zijn namelijk een bewijs van jouw beroepskennis en praktijkgerichte vaardigheden. Je kan er meteen mee aan de slag in de job en in de sector van jouw keuze.

Begin van een levenslang leertraject

Heb je een diploma? Dan kan je jezelf meteen inschrijven voor vervolgopleidingen of specialisatiecursussen, ook bij onze opleidingspartners in binnen- en buitenland om levenslang te blijven leren.

Raadpleeg handig je diploma's met de online diplomachecker!


1. Commerciële beroepen

Met een diploma aan onze school kan je aan de slag in alle commerciële beroepen. Een commercieel beroep is een beroepsactiviteit waarvoor de bevoegde overheid geen regels oplegt. Het beroep is vrij toegankelijk en iedereen kan het uitoefenen, met of zonder diploma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schoonheidsspecialist, masseur, personal coach, fotograaf, medisch secretaresse...

2. Wettelijk gereguleerde beroepen

In sommige Europese landen zijn enkele beroepen per wet gereguleerd. Denk bijvoorbeeld aan ''vrije beroepen" in de juridische (advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder), medische (arts, apotheker), financiële (boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor) en bouwkundige sector (architect, landmeter). Ook andere beroepsactiviteiten zijn streng gereglementeerd waardoor je ze niet zomaar mag uitoefenen. Voorbeelden zijn vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar, veiligheidsagent, vroedvrouw, verpleegkundige. Tot slot zijn er ook beroepen in het gesubsidieerd onderwijs, zoals leerkracht lager onderwijs of kleuterleidster, waarvoor je een specifiek pedagogisch diploma nodig hebt. Diploma’s voor deze wettelijke gereguleerde beroepen haal je na een meerjarige opleiding aan de hogeschool of universiteit.


3. Beschermde beroepen

In Vlaanderen bestaan er sinds begin 2019 geen beschermde beroepen meer. In Brussel, Wallonië en andere Europese landen beschermt de overheid nog wel enkele beroepen, bijvoorbeeld in de bouwsector. Om in deze beroepen te starten leg je geen examen af op onze school, maar bij een examencommissie van de bevoegde overheid. Ook om als zelfstandig ondernemer te starten heb je in sommige landen en regio’s een speciaal attest nodig. Om te weten of je in een bepaalde job kan starten, check je best altijd de regelgeving van het land of de regio waar je aan de slag wil.

4. Paramedische beroepen

Paramedici helpen artsen, tandartsen of apothekers bij de diagnose en de behandeling van patiënten. Denk hierbij aan audiologen, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, orthoptisten, podologen etc. Paramedici voeren in opdracht van de arts, tandarts of apotheker bepaalde taken uit. Ze zijn erkend door de bevoegde overheid. Onze onderwijsinstelling organiseert geen opleidingen voor paramedische beroepen. Diploma’s voor dit soort beroepen haal je na een meerjarige opleiding aan de hogeschool of universiteit.


5. Beroepen in de wellnessbranche

Beroepen in de wellnessbranche of de complementaire gezondheidszorg zijn vrij toegankelijk. Iedereen kan deze beroepsactiviteiten als werknemer of als zelfstandige uitoefenen. Denk hierbij aan gezondheidsconsulenten, coaches, voetverzorgers etc. Wellnesswerkers voeren meestal behandelingen uit die niet door de sociale zekerheid worden terugbetaald. Sommige wellnesswerkers oefenen behandelingen uit waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk bewezen is. Belangrijk is dat wellnesswerkers geen diagnoses stellen en klanten, indien nodig, doorverwijzen naar gespecialiseerde medische professionals.

Behaal je diploma aan onze school!

Je beroepskennis aantonen is belangrijk. De diploma's van onze onderwijsinstelling worden erg gewaardeerd door het bedrijfsleven. Ook voor klanten is het belangrijk dat je professionele vaardigheden aantoont!

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0